Informace obsažené na této webové stránce jsou pouze pro obecné informační účely. Informace jsou poskytovány společností ZeleninaPardubice.cz a přestože usilujeme o to, aby byly informace aktuální a správné, neposkytujeme žádné výslovné nebo implicitní vyjádření ani záruky ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafiku obsažené na webové stránce za jakýmkoli účelem. Jakékoli spoléhání na tyto informace je tedy výhradně na vlastní nebezpečí.

V žádném případě nebudeme zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou ze ztráty dat nebo zisků plynoucích z používání nebo v souvislosti s používáním této webové stránky .

Prostřednictvím těchto webových stránek budete moci odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou ZeleninaPardubice.cz. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo souhlasit s názory vyjádřenými v nich.

Vyvíjí se veškeré úsilí, aby webová stránka fungovala hladce. Společnost ZeleninaPardubice.cz však nenese žádnou odpovědnost za to, že webová stránka je dočasně nedostupná z důvodu technických otázek mimo naši kontrolu.